Вместе за лучший воздух: исследования чешских ученых вдохновят Украину

Вместе за лучший воздух: исследования чешских ученых вдохновят Украину

 
Поддержать украинскую борьбу за здоровье людей и снижение загрязнения воздуха хочет исследовательская группа Природоведческого факультета Карлова университета в Праге в сотрудничестве с НПО “Арника”. Приглашение в Украину было принято тремя чешскими учеными, которые выступят в трех промышленных городах во
Промышленные города Украины загрязнены тяжелыми металлами и диоксинами, обнаружило новое исследование чешских экспертов

Промышленные города Украины загрязнены тяжелыми металлами и диоксинами, обнаружило новое исследование чешских экспертов

Чешско-Украинская команда экспертов обнаружила увеличение загрязнения окружающей среды в Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Харькове и Мариуполе (1).  Пять основных промышленных городов загрязнены тяжелыми металлами (2) и стойкими органическими загрязнениями (3). Измеренные уровни могут угрожать здоровью людей и этот вопрос требует

Яйця птиці вільно-вигульного утримання як індикатор забруднення довкілля на сході Україні

Яйця птиці вільно-вигульного утримання як індикатор забруднення довкілля на сході Україні

В даному звіті представлені результати досліджень яєць птиці вільного вигулу з Харкова, Маріуполя та Кривого Рогу – міст в східній частині України, чия територія ймовірно є забрудненою стійкими органічними забруднювачами (СОЗ).

Яйця є чутливим індикатором вмісту СОЗ в грунті або …

Промислова Україна: Вплив забруднення на мешканців та навколишнє середовище в п’яти промислових містах

Промислова Україна: Вплив забруднення на мешканців та навколишнє середовище в п’яти промислових містах

Це дослідження сфокусовано на обговоренні даних про рівень забруднення важкими металами, нафтовими вуглеводнями, поліциклічними ароматичними вуглеводнями та хлорорганічними пестицидами у п’яти містах України з високим антропогенним навантаженням: Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Маріуполь, Запоріжжя. На визначених ділянках було відібрано проби неорганічних

Промисловий горизонт Маріуполя ФОТО: Станіслав Крупарж / Арніка

Чеські експерти дослідять рівень забруднення повітря в Україні

Чесько-українська команда експертів вивчає вплив забрудненого повітря на навколишнє середовище в Україні. Для цього вони проаналізують 90 зразків ґрунту і донних осадів з п’яти великих промислових міст, що дозволить отримати точні дані про рівень забруднення. Україна страждає від серйозного забруднення

Запровадження европейських екологiчних стандартiв до галузi тваринництва України

Запровадження европейських екологiчних стандартiв до галузi тваринництва України

Аналіз гармонізації стандартів промислового сільського господарства ЄС у державі-члені Східного Партнерства

Автори: Вацлав Орцігр [Vaclav Orcigr], Мартін Скальскі [Martin Skalsky], Мілан Гавел [Milan Havel], Анна Даниляк, Владлена Марцинкевич.

Інтенсивне тваринництво, як галузь, має низку потенційно негативних екологічних наслідків. Крім проблеми належних …